COMFOTHERM KFT.
Pályázat
 
A kedvezményezett neve: COMFOTHERM Kft.
A projekt címe: Comfotherm Kft-nél négy gyakornok foglalkoztatása, Bonyhádon
A szerződött támogatás összege: 9 312 680,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása: UNIÓS TÁMOGATÁS SEGÍTSÉGÉVEL, GYAKORNOKOK FOGLALKOZTATÁSA VALÓSULT MEG BONYHÁDON.
A projekt befejezési dátuma: 2015 10 31
Projekt azonosító száma: TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-1519
 

2015. október 31.
COMFOTHERM KFT.

 

 

 

 

Sajtóközlemény

Uniós támogatás segítségével, GYAKORNOKOK FOGLALKOZTATÁSA VALÓSULT MEG bonyhádon.

A bonyhádi Comfotherm Kft. befejezte a Társadalmi Megújulás Operatív Program, vissza nem térítendő támogatási rendszeréhez benyújtott „Comfotherm Kft-nél négy gyakornok foglalkoztatása Bonyhádon” című, TÁMOP-2.3.4.A-13/1-2014-1519 jelű pályázatának megvalósítását. A HEP lH - Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban című pályázati kiírás keretében 9,31 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte beruházásunkat.

A projekt megvalósításának ideje: 2015.01.01-2015.10.31

A Kft. az 1995-ös megalakulása óta képzési és gyakorlati helyszínként működik a régió épületgépész szakmát oktató szakközépiskoláiban tanuló diákok számára. A tanulók szívesen választják gyakorlati helyszínként a Comfotherm Kft-t, ahol az építőiparban használatos legmodernebb gépeken, berendezéseken tanulhatnak.
A Gyakornoki program lehetőséget adott a cég számára, hogy a legtehetségesebb tanulók közül négy fő fűtésszerelő tanuló továbbfoglalkoztatásra kerüljön minimum 9 hónapos időtartamra. A gyakornokok mentorálását többéves tapasztalattal rendelkező épületgépész üzemmérnök végezte, aki a szakmai ismeretanyag átadásával további iránymutatást nyújt a rá bízott fiatalok részére. A mentor biztosította a pályakezdők számára a szakmai technológiák, fortélyok elsajátítását, illetve a Kft. mindennapos működésbe történő bekapcsolódást napi 2-3 órás egyéni foglalkozás keretében.
A gyakornokok a projekt végére feladatukat önállóan ellátni képes munkavállalókká váltak, akiknek szaktudása mind a mostani munkahelyükön, mind más munkáltatónál történő elhelyezkedés esetén lényegesen magasabb szintű, mint az azonos évfolyamon végzett társaiké.
A projekt keretén belül a 4 fő gyakornok 9 hónapon keresztül járó bér- és járuléktámogatásából, továbbá a cégen belüli segítő mentor bérpótlékából és az új munkahelyek tárgyi feltételek kialakításának támogatásából állt, amely a gyakornokok továbbfoglalkoztatása során a munkájuk elvégzéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzésére irányult.

A projektről bővebb információt a oldalon olvashatnak.

Comfotherm Kft.
7150 Bonyhád, Hársfa u. 2.
+3674550280

 


 
A kedvezményezett neve: COMFOTHERM Kft.
A projekt címe: Comfotherm Kft műanyag nyílászáró gyártó és épületgépészeti előkészítő üzemének építése Bonyhádon, 11 új munkahely teremtésével.
A szerződött támogatás összege: 60 000 000,-Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 49,26 %
A projekt tartalmának bemutatása: Az építés során egy új, korszerű üzemépület került megépítésre. Nyílászáró-gyártó, és üvegező műhely kialakításával, kellő raktártérrel, valamint a kiszolgáló létesítményekkel, szociális blokkokkal, irodákkal biztosítjuk vállalkozásunk stabil működését. Az új telephely megépítésével lehetőségünk nyílik arra, hogy a műanyag nyílászáró gyártás, és beépítés mennyiségének, és minőségének növelése mellett redőnyök gyártását és beépítését is el tudjuk végezni.
A projekt befejezési dátuma: 2015 08 15
Projekt azonosító száma: DDOP-1.1.1/D-14-2014-0190

2015. szeptember 7.
COMFOTHERM KFT.

 

 

 

 

Sajtóközlemény

Uniós támogatás segítségével új műanyag nyílászáró gyártó és épületgépészeti előkészítő üzem jöTT létre bonyhádon, 11 új munkahely teremtésével

A bonyhádi Comfotherm Kft. befejezte a Dél- Dunántúli Operatív Program vissza nem térítendő támogatási rendszeréhez benyújtott „Comfotherm Kft műanyag nyílászáró gyártó és épületgépészeti előkészítő üzemének építése Bonyhádon, 11 új munkahely teremtésével.” című, DDOP-1.1.1/D-14-2014-0190 jelű pályázatának megvalósítását. A Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője a Telephelyfejlesztés a területi kohézióért című pályázati kiírás keretében 60 millió forint összegű támogatásra érdemesnek ítélte beruházásunkat.

A projekt megvalósításának ideje: 2014.11.20-2015.08.15

A fejlesztés célja a nyílászárógyártásának nagyobb volumenben történő működtetését, és a jelenlegi tárolási problémák is megoldásra kerülnek. Az eddigi tevékenységünk köréhez szervesen kapcsolódva a beruházás tulajdonképpen a tevékenységünk folyamatos bővülésének teremt alapot. Az építés során egy új korszerű üzemépület kerül megépítésre, megfelelő területű műhely kialakításával, üvegező műhely megépítéssel és kellő raktártérrel valamint a kiszolgáló létesítmények, szociális blokkok, és a zökkenőmentes működéshez szükséges mennyiségű iroda is biztosítható.
Az üzemépület megépítésével lehetőségünk nyílik arra, hogy tevékenységi körünket bővítsük, a műanyag nyílászáró gyártás és beépítés mennyiségével és minőségének növelése mellett a nyílászárók beépítésének darabszámát, valamint a redőnyök gyártását és beépítését is el tudjuk végezni.
A nyílászárógyártáson kívül kialakításra kerül az üzemen belül az épületgépészeti részleget segítő előgyártó üzem, amelynek révén műhelykörülmények között kerülnek előállításra fűtési, illetve vizes berendezések (fűtési osztók-gyűjtők, stb.), így a helyszíni beépítésnél a ráfordított idő jelentősen csökken. A beruházás megvalósulásával, a fenntartási időszak végéig kb. 20 % bevétel növekedés érhető el előzetes számításaink szerint, és 29,5 fő munkahelymegtartás mellett a Projekt hatására 11 fő munkahelyteremtésre is sor kerül.

A projektről bővebb információt a oldalon olvashatnak.

Comfotherm Kft.
7150 Bonyhád, Hársfa u. 2.
+3674550280

 

© COMFOTHERM KFT. 2009